caixa

tambor de cop

membranòfon, percudit

En imatges

Descripció

Tambor de cop o caixa de banda format per una caixa cilíndrica de llautó bordonat amb dues membranes de pell cargolades als riscles de fusta. Aquests estan pintats de color vermell, tant a la part superior com inferior. Duu un ganxo de suspensió de fosa de llautó clavat al riscle superior. Consta de vuit travessers per tensar les dues membranes de pell. Aquests són de llautó de 205 mm de llarg, formats per barres cilíndriques de 6 mm de gruix, roscades 55 mm en un cap i clavades en un amorrador prismàtic de fosa de llautó a l’altre. L’extrem roscat travessa un amorrador com l’altre, aquest mòbil, i hi colla una femella d’orelles també de llautó. Consta de vuit bordons, tres dobles entorxats i un doble de tripa. La bordonera és de rosca i ganxo, reblada a la caixa amb femella rodona i botó collat a través de dos ulls semicirculars al riscle, amb pont protector a banda i banda. Hi ha un forat de sonoritat sota la bordonera de 10 mm de diàmetre. És un tambor de sèrie sense grans acabats. És un instrument de percussió que es toca amb dues baquetes còniques de fusta i que té una afinació indeterminada. No presenta gaire senyal d’ús.

Fitxa tècnica

Elements multimèdia de la peça

En la mateixa col·lecció