acordió

aeròfon de llengüeta lliure amb teclat

En imatges

Descripció

Acordió de joguet fabricat cap a la dècada de 1930 per l’empresa valenciana El Cid. Està format per una caixa de fusta simple, de secció rectangular, i la manxa de cartró i paper sense decoracions. La caixa està envernissada d’un color vermellós amb una motllura negra i té reforços decoratius de metall amb la marca comercial. El teclat de la mà dreta està compost per una rengla simple de deu botons fets de fusta amb recobriment de nacre, mentre que a la mà esquerra hi ha les claus de sortida d’aire amb botons metàl·lics.

Fitxa tècnica

Elements multimèdia de la peça

En la mateixa col·lecció