acordió

aeròfon de llengüeta lliure amb teclat

En imatges

Descripció

Acordió de joguet fabricat durant l'últim quart del segle XX per la casa Antonelli. Està format per una caixa de plàstic simple, de secció rectangular, i la manxa de cartró de color vermell. La caixa és de color blanc i vermell i té un revestiment metàl·lic amb una reixa calada. El teclat de la mà dreta està compost per dotze tecles naturals i vuit d'alterades, totes de plàstic; mentre que a la mà esquerra hi ha dues rengles de quatre botons de baixos cada una.

Fitxa tècnica

Elements multimèdia de la peça

En la mateixa col·lecció