acordió

aeròfon de llengüeta lliure amb teclat

En imatges

Descripció

Acordió de joguet fabricat durant la dècada de 1960 per la casa Guerrini. Està format per una caixa de plàstic simple, de secció rectangular, i la manxa de badana amb els perfils clars. La caixa té els extrems arrodonits i està decorada amb un marbrejat vermell té un revestiment metàl·lic amb una reixa calada. El teclat de la mà dreta està compost per deu tecles naturals i set d'alterades, totes de plàstic; mentre que a la mà esquerra hi ha dues rengles de quatre botons de baixos cada una.

Fitxa tècnica

Elements multimèdia de la peça

En la mateixa col·lecció