acordió diatònic

Aeròfon de llengüeta; lliure amb teclat

En imatges

Descripció

És un acordió diatònic fabricat per la marca valenciana El Cid. Està format per una caixa de fusta envernissada de secció rectangular amb la manxa de tela, paper i badana i reforços de metall. La caixa està decorada amb sanefes geomètriques de marqueteria i presenta uns calats en forma de lira. També hi figura la calcomania de la marca del fabricant, formada pel nom i un medalló amb la imatge del Cid Campeador. El teclat de la mà dreta està compost per dos rengles de deu i nou botons, (Si/Mi), (La/Do), (Fa/Sol), (Re/Mi), (Si/Si), (La/Sol), (Fa/Mi), (Re/Do), (La/Fa#) i (Sol#/-), 2 (Re/Fa),(La/Do), (Sol/La), (Mi/Fa), (Re/Si), (La#/La), (Sol/-),(Mi/-) i (Do/Re); mentre que el de la mà esquerra té quatre botons, Do/La) i (Mi/-). Les tecles estan recobertes de nacre i la vàlvula de sortida d’aire és a la mà esquerra. Les ventalloles són interiors i metàl·liques i les llengüetes bisonores. L’afinació és de La a 440 Hz.

Fitxa tècnica

Elements multimèdia de la peça

En la mateixa col·lecció