acordió diatònic

Aeròfon de llengüeta; lliure amb teclat

En imatges

Descripció

És un acordió diatònic fabricat per la casa alemanya Hohner Musikinstrumente GmbH & Co. KG, una empresa constructora d’instruments musicals fundada el 1857 per Matthias Hohner (1833-1902). Format com a rellotger, va començar a fabricar harmòniques el 1857, ajudat de la seva dona i un aprenent, i aviat es van fer molt populars. Cap als anys 1920 la companyia va començar a fer harmòniques cromàtiques i cap als anys 1950, guitarres elèctriques. Tot i que Hohner és una casa molt reconeguda per les seves harmòniques i acordions, també es dedica a la construcció d’altres instruments com flautes, banjos, guitarres, ukeleles, etc. i actualment encara està activa (Viquipèdia). 10 10Està format per una caixa de fusta de secció quadrada policromada de color vermell, la manxa de badana, cartró i paper i una botzina de llautó per ampliar el so. La caixa està decorada amb el nom del fabricat i amb reforços metàl·lics als vèrtex amb la reproducció en color del bust de Matthias Hohner. El teclat de la mà dreta està compost per un rengle de deu botons recoberts de metall, Re/La), (Sol#/Si),(Fa#/Do#), (Mi/Re#), (Si/La),(Fa/Sol#), (Re/Mi), (La#/Do), (Fa/La) i (Do/Do#); mentre que el de la mà esquerra està format per un rengle de dues claus, (La/Fa) i (La/Fa). Té dos registres ornamentals a la mà dreta i la vàlvula de sortida d’aire és a la mà esquerra. Les ventalloles són interiors, les llengüetes bisonores i l’afinació és de La a 440 Hz.

Fitxa tècnica

Elements multimèdia de la peça

En la mateixa col·lecció