acordió diatònic

Aeròfon de llengüeta; lliure amb teclat

En imatges

Descripció

És un acordió diatònic fabricat durant la segona meitat del segle XIX a Buenos Aires per la casa Edreira. Està format per una caixa de fusta policromada de color negre, amb reforços metàl·lics decoratius, i la manxa de badana, paper i cartró. El teclat de la mà dreta està format per dos rengles d’onze i deu botons i el de la mà esquerra, per dos rengles de sis botons, tots ells recoberts de nacre. Les ventalloles són interiors i les llengüetes bisonores.

Fitxa tècnica

Elements multimèdia de la peça

En la mateixa col·lecció