El Museu Frederic Marès és un singular museu de col·leccionista que conserva les col·leccions que reuní el seu fundador, l’escultor Frederic Marès (1893-1991), i que mitjançant la seva donació van passar a formar part del patrimoni de la ciutat de Barcelona l’any 1946. Dos anys més tard s’inaugurava aquest museu, situat en una part de l’antic Palau Reial dels comtes de Barcelona, al cor del Barri Gòtic, del qual es conserva el pati o verger i que comprèn escultura, objectes de la vida quotidiana i la seva biblioteca d’estudi.

La idea del museu va néixer el 1944 quan Marès va realitzar una exposició de gran part de la seva col·lecció a la seu de l’actual Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. La mostra incloïa diversos objectes com alguns llibres incunables o mostres d’escultures medievals. Marès va prometre llavors donar la seva col·lecció a la ciutat. El 1946 es va inaugurar la primera seu del museu, instal·lat en un primer pis d’un edifici del carrer Comtes de Barcelona. El museu va ser inaugurat de forma oficial el 1948, inicialment constava només de quatre sales i estava situat en una part de l’antic Palau Reial dels comtes de Barcelona, al cor del Barri Gòtic. Marès no va abandonar mai la seva passió pel col·leccionisme i l’edifici s’amplià amb noves sales fins al 1970, any en què el museu va adquirir el seu volum actual. El 1997, s’elaborà des del mateix Museu un projecte museogràfic per adequar-lo a les necessitats del segle XXI i que finalitzaria el 2011.

Els fons del museu, doncs, estan formats per les peces que va anar col·leccionant l’escultor Frederic Marès al llarg de la seva vida. Va convertir l’escultura en alguna cosa més que una vocació artística i va reunir una extensa col·lecció d’escultura hispànica, des de l’època antiga fins al segle XIX, en què predomina la talla policroma religiosa i que constitueix la secció més homogènia del Museu. Marès també donà una part de la seva pròpia obra escultòrica, que s’exhibeix en el seu Estudi-biblioteca. En el Gabinet del col·leccionista, per altra banda, es mostren desenes de milers d’objectes que formen una gran col·lecció de col·leccions i que documenten unes formes de vida i costums del passat, fonamentalment del segle XIX. Se n’hi poden trobar d’entranyables i insòlits, com ara ventalls, pipes, rellotges, joies, fotografies, joguines, claus de pany, pots de farmàcia i reliquiaris, que, presentats dins d’una atmosfera intimista, evoquen l’univers particular de Marès.

Dins d’aquesta col·lecció de col·leccions també hi tenen cabuda els instruments musicals i en trobem més d’una cinquantena que provenen del llegat fet pel mateix Marès i que, per tant, va anar recollint al llarg de la seva vida. Hi tenen un paper destacat els gramòfons, les capses de música, les joguines sonores o els orgues de maneta però destaquen, per sobre de tot, els autòmats. Marès va ser un gran apassionat d’aquests objectes i en trobem més de vint que incorporen música dins del seu mecanisme de funcionament. Hem de mencionar que l’únic instrument del museu que no prové del llegat fet per Marès és un autòmat que va ser donat per la Reial Acadèmia Catalana de Belles Art de Sant Jordi. En segon terme en xifres queden altres instruments com dos ariston, algunes cítares, un fonògraf, una guitarra lira, o un manopan, entre altres.

X
  • {{facet.titol}} ({{facet.total < facetLimit? facet.total : '+' + facet.total}})

    X
{{total}} Objectes

54 instruments

Origen dels instruments

Tipologia dels instruments

instruments