Museu Romàntic Can Llopis

Museu Romàntic Can Llopis, creat el 1949. és un museu ubicat al centre del municipi de Sitges (Garraf). L’edifici neoclàssic, molt sobri en la decoració exterior, és una obra declarada bé cultural d’interès nacional. El 1935, Manuel Llopis i de Casades cedia en testament la casa a la Generalitat de Catalunya, amb la intenció que la casa dels seus avantpassats es convertís en un museu. El projecte es va demorar a causa de la guerra civil i de les seves conseqüències, i no fou fins al 1949 que s’inaugurava com a Museu Romàntic, sota la direcció d’Albert del Castillo. És un exemple que permet veure com es vivia en el trànsit del segle XVIII al XIX.